Heslo na rok 2017

Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!

Žalm 51, 17, 19

Vítejte na stránkách těšínského sboru Církve bratrské

Cílem našeho společenství je především oslava Ježíše Krista a poznání Božího Slova, je naším záměrem těšit se ze vztahů mezi sebou, být užiteční sobě navzájem a být prospěšní jakýmkoliv způsobem i pro lidi nepatřící mezi naše členy.


Další

Děkujeme za finanční podporu Městu Český Těšín
při přístavbě sborového domu STUDNA.

Sborový kalendář